Bibliografia kafkowska
POLSKIE WYDANIA PISM i DZIEŁ
FRANZA KAFKI

Ameryka, tłum. Juliusz Kydryński, Warszawa 1967; 1978/2, 2003/3.

Bratobójstwo, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 45-47, tłum. Stanisław Tyrowicz.

Dawna stronica, w: Topos nr 3-4 /2000, s. 31-32, tłum. Piotr W. Lorkowski.

Dociekania psa, tłum. Lech Czyżewski, Kraków 1988.

Dzienniki 1910-1923, tłum. Jan Werter, przedmowa: Zbigniew Bieńkowski, Kraków 1961; 1969/2, 1993/3.

Herb miejski, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 27-29, tłum. Anna Wołkowicz.

Herb miejski, w: Topos nr 3-4 /2000, s. 37-38, tłum. Piotr W. Lorkowski.

Krzyżówka, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, tłum. Anna Wołkowicz, s. 19-21.

Listy do Felicji i inne z lat 1912 - 1916, tłum. I. Krońska, Warszawa 1976. Książka zawiera również esej Eliasa Canettiego Inny Proces.

Listy do Mileny, tłum. Feliks Konopna, przedmowa: Zbigniew Bieńkowski, Kraków 1959; 1969/2, 1993/3.

List do ojca, tłum. J. Sukiennicki, Warszawa 1979.

Mieszaniec, Topos nr 3-4 /2000, s. 35-36.

Nowele i miniatury, tłum. Roman Karst / A. Kowalkowski, wstęp: Roman Karst, Warszawa 1961; 1991/2 (Opowiadania: Opis walki, Olbrzymi kret, Myśliwy Grakchus, Budowa Chińskiego Muru, Odmowa, Stary kawaler Blumfeld, Małżonkowie, Schron, Głodomór; Fragmenty: Przygotowania do ślubu na wsi, Strażnik grobowca; Nowelki, przypowieści: Dzieci na drodze, Zdemaskowanie oszusta, Nagły spacer, Postanowienia, Niedola kawalera, Kupiec, Widok z okna oglądany w roztargnieniu; Aforyzmy).

Nowy adwokat, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 25-26, tłum. Anna Wołkowicz.

O języku jidysz, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 91-97, tłum. Ewa Geller.

On. Zapiski z roku 1920, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 48-58, tłum. Stanisław Tyrowicz.

Osiem notatników, tłum. Barbara L. Surowska.

Pisma urzędowe, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 103-159, tłum. Urszula Pałłasz.

Posejdon, w: Topos nr 3-4 /2000, s. 36-37.

Proces, tłum. Bruno Schulz, Warszawa 1935; 1957, 1966/2, 1971/3, 1974/4.

Proces (fragmenty), tłum. Jakub Ekier, Literatura na świecie 1-2 (2003).

Raport dla Akademii, w: Topos nr 3-4 /2000.

Rozważania psa, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 59-84, tłum. Barbara L. Surowska (inne tłumaczenie tego samego opowiadania nosi tytuł "Dociekania psa").

Sen, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 30-32, tłum. Anna Wołkowicz.

Stara karta, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 22-24 tłum., Anna Wołkowicz.

Szakale i Arabowie, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 35-41, tłum. Anna Wołkowicz.

Troska gospodarza domu, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 42-44, tłum. Stanisław Tyrowicz.

Wiadomość od cesarza, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 33-34, tłum. Anna Wołkowicz.

Wizyta w kopalni, w: Topos nr 3-4 /2000, s. 33-35, tłum. Piotr W. Lorkowski.

Wyrok (zbiór prozy), tłum. Juliusz Kydryński, Warszawa 1958; 1975/2 (Tomik zawiera następujące opowiadania: Wyrok, Przemiana, Lekarz wiejski, Na galerii, Przed prawem, Jedenastu synów, Sprawozdanie dla Akademii, Kolonia karna, Głodomór.

Zamek, tłum. Krzysztof Radziwiłł i Kazimierz Truchanowski, posłowie: Roman Karst, Warszawa 1958; 1973/2.

Z zapisków w ósmym notesie. O teatrze żydowskim, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 85-90, tłum. Barbara L. Surowska.

Z zapisków w piątym notesie. W kancelariach dyrektorskich, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 98-100, tłum. Barbara L. Surowska.


POLSKA LITERATURA SEKUNDARNA
O KAFCE


-, Czy adoptować Kafkę. W: Twórczość 1/1958, s. 79 - 86.

-, Dla kogo. W: Sztandar młodych 168/1956, s. 4.

A., W.: Nowiny francuskie. W: Tygodnik Powszechny 11/1947, s.7.

Bachmann, M.: Dickens i Kafka. Dwie powieści o dorastaniu. W: Acta Philosophica 4/1972, s. 47-57.

Bereś Stanisław/Bolecka, Anna: Romanse z Kafką, w: Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI wiek, Warszawa 2002, s. 309-321.

Berman, J: Proces Franza Kafki. W: Skamander 68/69/1936.

Bialik, W: Die Ästhetisierung der Kategorie des Zufalls im deutschsprachigen Roman des 20. Jahrhunderts, Poznań 1978.

Bialik, W: Die Welt ohne Transzendenz. Zu Kafkas Roman "Das Schloß". W: Studia Germanica Posnaniensa 6/1977, s. 49-59.

Bieńkowska, E: W poszukiwaniu królestwa człowieka, Warszawa 1981.

Bieńkowski, Z: Kafka, piekło metafizyczne. W: Twórczość 1/1958.

Bieńkowski, Z: Camus- anty-Kafka. W: Z.,B.: Modelunki, Warszawa 1966, s. 106-107.

Burzyńska-Keller, Małgorzata: Filmowe "Procesy". W: Midrasz nr 7-6 (75-76) /2003.

Czerwińska, Elżbieta: Kafka. Trzy opowieści, W: Zeszyty Lietrackie nr 52/1995, s. 170-176.

Gazda, Grzegorz: Ostatnie drogi sióstr Franza Kafki. W: Midrasz nr 7-6 (75-76) /2003.

Gierałtowska, Małgorzata: Buntownicy Kafki i Kreve. Modernizm w konfrontacji z romantyzmem. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 317-333.

Gondowicz, Jan: Dlaczego Kafka nie fotografował się z profilu?. W: Midrasz nr 7-6 (75-76) /2003.

Gondowicz, Jan: Dwaj panowie K. (i ich wynalazek). W: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 302-314.

Górska, Urszula: Poza modernizm. Funkcjonalna poetyka postaci. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 215-226.

Herling-Grudziński, Gustaw: Sąd ostateczny. Camus i Kafka. W: Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego. Ossolineum, Wrocław 2003, s.138 -148.

Herling-Grudziński, Gustaw: Kafka w Rosji. W: Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego. Ossolineum, Wrocław 2003, s. 276 - 281.

Herling-Grudziński, Gustaw: Kafka wraca do Pragi. W: Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego. Ossolineum, Wrocław 2003, s. 282 - 288.

Jackiewicz, A.: Początek świata Kafki. Notatki do biografii pisarza. W: Kierunki 6/1967.

Janion, Marion: Przeraźliwość istnienia, w jej: Żyjąc tracimy życie, Warszawa 2001.

Jeziorska-Haładyj, Joanna: Dziedzictwo Kafki. John Maxwell Coetzee. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 283-306.

Jopkiewicz, T.: Proces trwa, w: Film 1998 nr 2.

Kajewski, P.: Proces, w: Odra 1995 nr 5.

Kalinowski, Daniel: Artyzm aforyzmów Franza Kafki. W: Słupskie szkice polonistyczne , Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Słupsk 1996, str. 54-72.

Kalinowski, Daniel: Franz Kafka i tradycja żydowska. W: Przegląd Artystyczno-Literacki 1998, nr 9, s. 68-74.

Kalinowski, Daniel: Recepcja aforyzmów Kafki w Polsce. w: Słupskie Prace Humanistyczne 2000, nr 19 a , s. 141-152.

Kalinowski, Daniel: Podmiot literacki w aforyzmach Franza Kafki. Słupskie Prace Humanistyczne 2000, nr 19 a , s. 119-140.

Kalinowski, Daniel: Co jada Gregor Samsa?, W: Protokół Kulturalny 2000, nr 3, s. 12-15.

Kalinowski, Daniel: Czy Franz Kafka wierzył w Boga ? W: Bóg artystów XX wieku , red. D. Kulesza, M. Lul, M. Siwicka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 9-23.

Kalinowski, Daniel: Dlaczego Franz Kafka czytał Szaloma Asza? W: V Konkurs Literacki im. Szaloma Asza , Kutno 2001, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Kutno 2003, s. 75-81.

Kalinowski, Daniel: Franz Kafka po godzinach. W: Twórczość w godzinach nadliczbowych. Między sztuką a biografią , pod redakcją D. Kalinowskiego, Wydawnictwo PAP, Słupsk 2004, s. 133-146.

Kalinowski, Daniel: Franz Kafka o teatrze żydowskim. W: Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, red. E. Udalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 313-330.

Kalinowski, Daniel: Tożsamość kulturowa Franza Kafki. W: Komu potrzebna jest historia literatury? red. K. Toeplitza, Wydawnictwo PAP, Słupsk 2004, s. 65-74.

Kalinowski, Daniel: Bruno Schulz i Franz Kafka. Drogi i bezdroża żydostwa. "Teka", Toruń 2004, nr 1, s. 105-114.

Kalinowski, Daniel: Epifanie Franza Kafki. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 101-125.

Karst, Roman: Franz Kafka. Studium. W: Twórczość 6/1958, s. 78 -110.

Karst, Roman: Drogi samotności. Rzecz o Franzu Kafce. Warszawa 1960.

Kasperski, Edward: Klucze do Kafki. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 13-97.

Kaszyński, S.: Rzeczywistość symboli w aforyzmach Franza Kafki, w: Przegląd Bydgoski 1997, nr VIII, s. 50-58.

Kiesielawski, S.: Czy Kafka to pisarz dziwny ? W: Tygodnik Powszechny 15.12.1957.

Kitowska, M.: Franz Kafka - Bruno Schulz: Symptomy obsesji. W: Twórczość 3/1985, s. 130-133.

Klentak-Zabłocka, Małgorzata: "Ślad Abrahama. Zarys niemieckiej recepcji dzieła Kierkegaarda na
przełomie XIX i XX wieku"
, Wyd. Adam Marszałek,Toruń 2001, s. 95-142

Klentak-Zabłocka, Małgorzata: Spotkanie na skraju przepaści. Franz Kafka i Soren Kierkegaard, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 256-262.

Klentak-Zabłocka, Małgorzata: Język snu i tajemnicy. Rozważanie. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 177-192.

Kofta, Maria: Sondowanie przepaści. Studia nad współczesną literaturą niemiecką. Poznań 1965.

Kołodyński, A.: Czytanie Kafki, w: Kino 1994, nr 12.

Kott, Jan: Klatka poszła szukać ptaka. W: Twórczość nr 8/sierpień 1981.

Kurowicki, Jan: Franz Kafka. Obcość i wyobcowanie. W: Człowiek i sytuacje ludzkie. Szkice o pisarstwie XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1970, s. 58 - 94.

Lipszyc, Adam: Rewizja procesu Józefiny K., w: Przegląd Polityczny 2004, nr 65.

Lipszyc, Adam: Szczegół i nieczytelność. Esej o negatywnej hermeneutyce Kafki. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 163-173.

Lorkowski, Piotr: Kafka w Neapolu, W: Topos nr 3-4 /2000, s. 54-65.

Łukasz, Jerzy: Wpływ Kafki na literaturę polską. W: Twórczość 10/1985, s. 56-62.

Mackiewicz, Tomasz: Kafka a filozofia absurdu. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 295-306.

Markowski, M. P.: 'Przed prawem'. Interpretacja, literatura, etyka, w: Teksty Drugie 2002, nr 1-2, s. 32-50.

Michałowski, Piotr: Proces w labiryncie listów, w: Tygiel kultury 2000, nr 10-12, s. 190-195.

Morawiec, Arkadiusz: Konstrukcja i znaczenie przestrzeni przedstawionej w powieściach Franza Kafki ("Ameryka", "Proces", "Zamek"). W: Kafka, Marquez, Białoszewski i inni (szkice literaturoznawcze). Pod redakcją Agnieszki Izdebskiej. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum", nr 9, Łódź 2000, s. 49-75.

Naganowski, Egon: Milena, w: Arkusz 1996 nr 1 s. 4-5, nr 2 s. 4-5.

Nalewajk, Żaneta: Egzystencja jako spektakl. O Głodomorze. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 227-244.

Owczarski, Wojciech: Schulz i Kafka. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 247-262.

Pałłasz, Urszula: Kafka i Canetti. Uwagi na marginesie eseju Eliasa Canettiego Drugi Proces - Kafki listy do Felicji. W: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 243-255.

Pałłasz, Urszula: Wstęp do "Pism urzędowych" Franza Kafki. W: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 101-103.

Pawłowska-Jądrzyk, Brygida: Strategie pisarskie. Przemiana. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 127-146.

Piechocka, Ewa: Bliskość żywych zawsze rozprasza, w: Przegląd artystyczno-literacki 1995 nr 4.

Pieńkowska, Beata: Filmowe adaptacje Procesu. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 341-358.

Pisarski, R.: Zabawy paryskie. W: Odra 35/1947, s.3.

Piwiński, L.: Przekłady - literatura niemiecka. W: Rocznik literacki 1936.

Plucińska, Dorota: Poetyka i tematyka aforyzmów Kafki. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 193-213.

Prokop-Janiec, Eugenia: Kafka w Polsce międzywojennej, w: Pamiętnik Literacki 1985, z.4, 89-132.

Rogalski, A.: Franz Kafka. W: Kierunki 9/1956, s. 6-7.

Rogalski, A.: Niespodzianki i odkrycia. W: Dziś i jutro 49/1954.

Rogalski, A.: Profile i perspektywy, Warszawa 1958.

Rogalski, A.: Tryptyk miłosny: Soren Kierkegaard - Regine Olsen; Franz Kafka - Felice
Bauer; Emile Verhaeren - Marthe Massin
, Warszawa 1977.

Safranski, Rudiger: Zło, Czytelnik 1999, s. 213.

Sauerland, Karol: Idealny aparat władzy a jednostka. Uwagi o modelu kafkowskim. W: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 160-174.

Schulz, Bruno: Posłowie do "Procesu" Franza Kafki. W: Kafka, Franz: Proces, Warszawa 1936, s. 279-284.

Sołowiej, Dominik: Motywy kafkowskie w Piersi Philipa Rotha. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 307-315.

Sommerfeld, Beate: Der weibliche Blick auf Kafka. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 263-282.


Sugiera, Małgorzata: Kafka przenicowany, w: Franzobel: Kafka. Komedia, przeł. Sława Lisiecka, Kraków 2000.

Sugiera, Małgorzata: Różewicz i "tajemnica" Franza Kafki, w: Ruch literacki 1993, nr 1-2, s. 12-13.


Surowska, Barbara: Dwie opinie (Max Brod i Elias Canetti w sprawie Franza Kafki i Felice Bauer).

Surowska, Barbara L: Skąd się wzięło robactwo u Kafki ?. W: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 175-181.

Szczęsna, Ewa: Fenomenologia sensu w krótkich formach Kafki. W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s.147-162.

Światłowski, Z: Das Erkenntnisproblem und die Gerechtigkeitsfrage bei Franz Kafka. W: Germanica Wratislaviensa 15/1971, s. 85-98.

T., T.: Na paryskiej scenie, w: Gazeta Ludowa 328/1947, s. 4.

Wojciechowski, P.: Niewinność świadkiem oskarżenia, w: Film 1994 nr 12.

Wójcik, J.: Kafkę trzeba czytać, Rzeczpospolita 1994, nr 249.

Wójcik, Tomasz: Mowa biografii. Milczenie literatury (Franz Kafka po latach). W: Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, współred. T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 337-342.

W.: Franz Kafka. W: Przekrój 576/1956, s.5-6; 578/1956, s.5; 579/1956, s.9-10.

Wydmuch, Marek: Franz Kafka, Czytelnik, Warszawa 1982.

Zengel, R.: Polski outsider. W: R.,Z.: Mit przygody, Warszawa 1970, s. 228-230.

 

POLSKIE TŁUMACZENIA ZAGRANICZNEJ LITERATURY SEKUNDARNEJ O KAFCE


Adorno, Theodor: Szkice Kafkowskie,
w: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. tłum. Krystyna Krzemień. PIW Warszawa 1990.

Anders, Günther: Obcy, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 223-236, przeł. Iwona Kotelnicka.

Arendt, H.: Żyd jako parias - ukryta tradycja, w: Literatura na świecie nr 12/ 1982, s. 3-30, przeł. Piotr Kołyszko.

Bataille, Georges: Literatura a Zło. Emily Bronte, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet, przeł. M. Wodzyńska-Walicka, Kraków 1992.

Bataille, Georges: Czy należy spalić Kafkę?, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 3-18, przeł. Maria Wodzyńska.

Benjamin W., Scholem G.: Korespondencja, przeł. A. Lipszyc, w: Literatura na świecie 2003 nr 1-2, s. 385.

Baudy, Nicolas: Rozmowy z Dorą Dymant, w: Zeszyty Literackie nr 51/1995, s. 59-65, przeł. Piotr W. Lorkowski.

Blanchot, M: Wokół Kafki
, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1996.

Borges, Jorge Luis, Kafka i jego poprzednicy, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 220-222, przeł. Barbara L. Surowska.

Brod, M.: Franz Kafka. Opowieść biograficzna, Warszawa 1982.

Buber, Martin: Wina i poczucie winy, w: Znak, lata 60-te, tłum. Stanisław Grygiel.

Canetti, Elias:
Inny Proces, w: Listy do Felicji i inne z lat 1912 - 1916, tłum. I. Krońska, Warszawa 1976.

Camus, Albert: Nadzieja i absurd w dziele Franza Kafki, w: A. Camus: Eseje, tłum. Joanna Guze, Warszawa 1974.

Cerna, Jana: Milena Jesenska, w: Zeszyty Literackie nr 51/1995, s. 72-76.

Cerna, Jana: Moja Matka Milena i Franz Kafka, przeł. Małgorzata i Tadeusz Lubiejewscy, Katowice 1993.

Emrich, Wilhelm: Proces, w: Sztuka i interpretacja (praca zbiorowa).

Garaudy, Roger: Realizm bez granic. Picasso - Saint-John Perse - Kafka, tłum. Ryszard Matuszewski, Warszawa 1967.

Hilsbecher, Walter: "Zamek" Kafki, w: W. Hilsbecher: Tragizm, absurd, paradoks, tłum. Sławomir Błaut.

Hospers, J.: Czym jestem ? Umysł i ciało, w jego: Wprowadzenie do analizy filozoficznej, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2001, s. 314.

Jesenska, Milena: Franz Kafka, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, s. 237-242, przeł. Leszek Engelking.

Kanofsky, Joseph: Lektura Kafki i odkrywanie żydowskiej tożsamości, Midrasz nr 7-6 (75-76) /2003.

Kundera, Milan: Gdzieś tam w głębi..., Zeszyty literackie, przeł. Julia Juryś i Agnieszka Kołakowska.

Kundera, Milan: Kastrujący cień świętego Garty, w: Zeszyty literackie nr 51/1995.


Kundera, Milan: Zdradzone testamenty. Esej, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 1996.

Magris, Claudio: Interwał i pragnienie, Literatura na świecie 2-3 /2001, tłum. Ugniewska.


Man, Paul de: Epistemologia metafory, w jego: Ideologia estetyczna, przeł. Przybysławski, Gdańsk 2000, s. 53.

Nabokov, Vladimir: Przemiana, w: Literatura na świecie nr 2 (187)/1987, przeł. Mariusz Arno Jaworski, s. 182-213.

Pawel, Ernst: Franz Kafka. Koszmar rozumu. Twój Styl, 2003.

Politzer, Heinz: Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austrackiej (wybór), przeł. J. Hummel, Warszawa 1973.

Robert, Marthe: Nieznane notatki Dory Dymant o Kafce, w: Zeszyty Literackie nr 51/ 1995, s. 66-72.

Roth, Philip: Zawsze pragnąłem, żebyście podziwiali moją głodówkę, w: Literatura na świecie nr 12/1982, s. 124-145, przeł. Anna Kołyszko.

Stach, Reiner: Kafka - koniec legend, w: Topos nr 3-4 /2000, s. 47-53, przeł. Piotr W. Lorkowski.

Starobinski, Jean: Spojrzenia na obraz, w: Kresy nr 2 / 1995.

Toeplitz, K.: F.Kafki i J.P. Sartre'a reinterpretacja konfliktu Abrahama, a: Gdańskie Zeszyty Humanistyczne R. XXIV, nr 28, s. 41-55.

Walser, Martin: Opis formy. Studium o Kafce, tłum. Edmund Musiołek, Warszawa 1972.

Zischler, Hans: Po południu film o Palestynie, Midrasz nr 7-6 (75-76) /2003.


POLSKA LITERATURA PIĘKNA POWIĄZANA Z KAFKĄ

Bolecka, Anna: Kochany Franz, Szpak, Warszawa 1999.

Grzela, Remigiusz: Bagaże Franza K. - czyli podróż, której nigdy nie było, Instytut Wydawniczy Latarnik, 2004.

Grzela, Remigiusz: Naznaczeni, w: Bagaże Franza K. - czyli podróż, której nigdy nie było Instytut Wydawniczy Latarnik, 2004.

Mrożek, Sławomir: Z ciemności, w: Słoń, 1957.

Różewicz, Tadeusz: Pułapka, wydania różne.

Różewicz, Tadeusz: Odejście Głodomora, w: Dialog 1976 nr 9, s.5.

Różewicz, Tadeusz: Przerwana rozmowa, w: Dialog 1991 nr 1.

Saramonowicz, Małgorzata: Siostra, Warszawa 1997.


ZAGRANICZNA LITERATURA PIĘKNA POWIĄZANA Z KAFKĄ

Franzobel, Kafka. Komedia, przeł. Sława Lisiecka, Kraków 2000.

Roth, Philip: Pierś, przeł. H. Cieplińska, Warszawa 1989.

Coetzee, John Maxwell: Czekając na barbarzyńców, Kraków 2003.

Coetzee, John Maxwell: W sercu kraju. Życie i czasy Michaela K., Foe, Warszawa 1996.


OPRACOWANIA ZAGRANICZNE

Wybór pozycji z bibliografii sporządzonej przez Gerharda Riecka, autora książki "Kafka konkret. Das Trauma ein Leben" i strony internetowej o Kafce (bibliografię publikujemy za zgodą autora).

Spis literatury sekundarnej na temat Kafki i jego dzieł do lat 1996/1997 można znaleźć w tej książce:
Caputo-Mayr, Maria Luise / Herz, Julius M.: Franz Kafka. Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur. 2 Bände in 3 Teile. München 2000.
Band I: Bibliographie der Primärliteratur 1908 - 1997
Band II, Teil 1: Kommentierte Bibliographie der Sekundärliteratur 1955 - 1980
Band II, Teil 2: Kommentierte Bibliographie der Sekundärliteratur 1981 - 1997

BIOGRAFIE

Brod, Max: Franz Kafka. Eine Biographie. 3., erweiterte Auflage. Frankfurt a.M. 1954.
Hermes, Roger (u.a.): Franz Kafka. Eine Chronik. Berlin 1999.

Janouch, Gustav: Gespräche mit Kafka. Erinnerungen und Aufzeichnungen. Frankfurt a.M. 1951.

Koch, Hans-Gerd (Hrsg.): "Als Kafka mir entgegenkam". Erinnerungen an Franz Kafka. Berlin 1995.

Stach, Reiner: Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt a.M. 2002.

Wagenbach, Klaus: Franz Kafka. Monographie. Überarbeitete Neuausgabe. Reinbek 2002.

Wagenbach, Klaus: Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend. Bern 1958.

INTERPRETACJE WEDŁUG LAT


2004
Liebrand, Claudia / Schößler, Franziska (Hrsg.): Textverkehr. Kafka und die Tradition. Würzburg 2004.

2003

Koch, Hans-Gerd (Bearb.): Kafkas Fabriken. Marbach am Neckar 2003.
Poulain, Elfie:
Kafka. Einbahnstraße zur Hölle oder die unmögliche Selbstrechtfertigung des Daseins. Stuttgart 2003.

2002
Jahraus, Oliver / Neuhaus, Stefan: Kafkas "Urteil" und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen. Stuttgart 2002.

Kaus, Rainer Jeremy: Eine kleine Frau. Kafkas Erzählung in literaturpsychologischer Sicht. Mit einem Vorwort von Walter Schönau und einem Nachwort von Léon Wurmser. Heidelberg 2002.

Rieck, Gerhard: Franz Kafka und die Literaturwissenschaft. Aufsätze zu einem kafkaesken Verhältnis. Anhang: Ordnung fiktionaler Texte Kafkas nach Texttiteln, Werkausgaben und Datierungen. Würzburg 2002.

Rohde, Bertram: Und blätterte ein wenig in der Bibel. Studien zu Franz Kafkas Bibellektüre und ihren Auswirkungen auf sein Werk. Würzburg 2002.

2001
Busse, Constanze: Kafkas deutendes Erzählen. Perspektive und Erzählvorgang in Franz Kafkas Roman "Das Schloß". Münster [u.a.] 2001.

Meyer, Imke:
Jenseits der Spiegel kein Land. Ich-Fiktionen und Identitäts-Illusionen in Texten von Franz Kafka und Ingeborg Bachmann. Würzburg 2001.
Strelka, Joseph P.:
Der Paraboliker Franz Kafka. Tübingen [u.a.] 2001.

2000
Amann, Jürg / Schaefer, Albert T.: Kafka. Wort-Bild-Essay. Innsbruck 2000.

Berger, Gabriele:
Franz Kafkas "Schloss" - die Lesbarkeit des Unbegreifbaren. Ein literarischer Darstellungsversuch zwischen Eros und Logos. Bielefeld 2000.

Born, Jürgen:
"Daß zwei in mir kämpfen ..." und andere Aufsätze zu Kafka. Furth im Wald [u.a.] 2000.

Brune, Carlo:
Ein enterbter Sohn. Studie zu Franz Kafkas "Brief an den Vater". Essen 2000.

Kaus, Rainer Jeremy:
Kafka und Freud. Schuld in den Augen des Dichters und des Analytikers. Heidelberg 2000.

Priskil, Peter: Franz Kafkas "Schloß". In: System ubw 18(2000) Heft1, S.50-88.

Rattner, Josef: "Ich winselte einmal in der Nacht ...". Kafka und das Vater-Problem. Königsförde 2000.

1999
Chang, Hyesun: Goethes Morphologie und Kafkas Denken. Kafkas Konzept der ästhetischen Moderne. Frankfurt a.M. [u.a.] 1999.

Ferk, Janko:
Recht ist ein "Prozeß". Über Kafkas Rechtsphilosophie. Wien 1999.

Fiechter, Hans Paul: Das Rätsel Kafka. Erkundungen im "Schacht von Babel". Stuttgart 1999.

Hiebel, Hans H.: Franz Kafka: Form und Bedeutung. Würzburg 1999.

Lühl-Wiese, Brigitte: Franz Kafka. Der Schacht von Babel. Über das "andere Geschlecht" seiner Zeichensysteme. FrauenDenkArt, 4. Oberhausen 1999.

Rieck, Gerhard:
Kafka konkret - das Trauma ein Leben. Wiederholungsmotive im Werk als Grundlage einer psychologischen Deutung. Würzburg 1999.

1998
Allemann, Beda: Zeit und Geschichte im Werk Kafkas. Göttingen 1998.

Benedukt-Teubl, Brigitte:
Suche nach dem verlorenen Selbst. Eine tiefenpsychologische Betrachtung des Schloßromans von Franz Kafka. Stuttgart 1998.

Gang, Gyeong-Ho:
Macht und Machtlosigkeit in Kafkas Roman "Das Schloß". Zur Genese von Bewegung und Bewegungslosigkeit im Hinblick auf die herrschenden Machtstrukturen. Marburg 1998.

Kaus, Rainer Jeremy:
Erzählte Psychoanalyse bei Franz Kafka. Eine Deutung von Kafkas Erzählung "Das Urteil". Heidelberg 1998.

Pfeiffer, Joachim:
Franz Kafka, "Die Verwandlung", "Brief an den Vater". Interpretation. Oldenbourg-Interpretationen, 91. München 1998.

Schur, David M.:
The way of oblivion. Heraclitus and Kafka. Cambridge [u.a.] 1998.

1997
Aichmayr, Michael / Buchmayr, Friedrich: Im Labyrinth. Texte zu Kafka. Stuttgart 1997.

Kraus, Wolfgang und Winkler, Norbert (Hrsg.):
Das Phänomen Franz Kafka. Vorträge des Symposions der Österreichischen Franz Kafka-Gesellschaft in Klosterneuburg im Jahr 1995. Prag 1997.

Neukom, Marius:
Franz Kafkas Tagebucheintrag "Verlockung im Dorf". Eine erzählanalytische Untersuchung mit dem Verfahren JAKOB. Bern [u.a.] 1997.

Pilipp, Frank (Hrsg.):
The legacy of Kafka in contemporary Austrian literature. Riverside 1997.

Scholz, Ingeborg:
Franz Kafka: Das Urteil / Ein Hungerkünstler / Vor dem Gesetz / Die Verwandlung / Eine kaiserliche Botschaft / Bericht für die Akademie / In der Strafkolonie. Interpretation und didaktische Hinweise. Hollfeld 1997.

1996
Fischer, Dagmar: Kafkas Proceß-Prosa. Eine textimmanente Interpretation. Frankfurt a.M. [u.a.] 1996.

Kautman, Frantisek:
Die Welt Franz Kafkas. Prag 1996.

Kreis, Rudolf:
Kafkas "Proceß". Das große Gleichnis vom abendländisch "verurteilten" Juden. Heine - Nietzsche - Kafka. Würzburg 1996.

Scholz, Ingeborg: Franz Kafka:
Der Prozess / Das Schloss / Brief an Max Brod. Interpretation und unterrichtspraktische Vorschläge. Hollfeld 1996.

Schwarz, Sandra: "Verbannung" als Lebensform. Koordinaten eines literarischen Exils in Franz Kafkas "Trilogie der Einsamkeit". Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte; Bd.88. Tübingen 1996.

1995
Beicken, Peter: Franz Kafka, "Der Proceß". München 1995.

Pasley, Malcolm:
"Die Schrift ist unveränderlich ...". Essays zu Kafka. Frankfurt a.M. 1995.

1994
Müller, Michael (Hrsg.): Interpretationen. Franz Kafka. Romane und Erzählungen. Stuttgart 1994.

1993
Binder, Hartmut: "Vor dem Gesetz". Einführung in Kafkas Welt. Stuttgart [u.a.] 1993.

Fingerhut, Karlheinz:
Die unendliche Suche nach der Bedeutung: Kafka in der Schule. In: Praxis Deutsch 120 (Juli 1993), S. 13-21.

1992
Derrida, Jacques: Préjugés. Vor dem Gesetz. Wien 1992.

Grözinger, Karl Erich: Kafka und die Kabbala. Das Jüdische in Werk und Denken von Franz Kafka. Frankfurt a.M. 1992.

Zimmermann, Hans Dieter (Hrsg.): Nach erneuter Lektüre: Franz Kafkas "Der Prozeß". Würzburg 1992.
1987
Stach, Reiner: Kafkas erotischer Mythos. Eine ästhetische Konstruktion des Weiblichen. Frankfurt a.M. 1987.

1986
Demmer, Erich: "Ein Brudermord" und seine Folgen. Über die literarische Behandlung eines infantilen Erlebnisses in den Erzählungen Franz Kafkas. Dissertation. Wien 1986.

White, John S.: Psyche und Tuberkulose: die Libido-Organisation Franz Kafkas. In: Psyche, Jahrgang XL 1986, Heft 6, Seite 473ff.

1982
Binder, Hartmut: Kafka-Kommentar zu den Romanen, Rezensionen, Aphorismen und zum Brief an den Vater. 2., ergänzte Auflage. München 1982.

Mecke, Günter:
Franz Kafkas offenbares Geheimnis. Eine Psychopathographie. München 1982.

1977
Canetti, Elias: Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Felice. 5. Auflage. München 1977.

1976
Binder, Hartmut: Kafka in neuer Sicht. Mimik, Gestik und Personengefüge als Darstellungsformen des Autobiographischen. Stuttgart 1976.

1975
Binder, Hartmut: Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen. München 1975.

1966
Benjamin, Walter: "Franz Kafka". In: Ausgewählte Schriften. Bd. II. Frankfurt a.M. 1966. S.248ff.

Binder, Hartmut:
Motiv und Gestaltung bei Franz Kafka. Bonn 1966.
Brod, Max:
Über Franz Kafka. Frankfurt a.M. 1966.

1965
Politzer, Heinz: Franz Kafka. Der Künstler. Frankfurt a.M. 1965.

1964
Sokel, Walter H.: Franz Kafka. Tragik und Ironie. Zur Struktur seiner Kunst. München/Wien 1964.

1961
Walser, Martin: Beschreibung einer Form. München 1961.

1957
Emrich, Wilhelm: Franz Kafka. Frankfurt a.M. 1957.

Uyttersprot, Herman: Eine neue Ordnung der Werke Franz Kafkas? Zur Struktur von "Der Prozeß" und "Amerika". Antwerpen 1957.

1952
Beißner, Friedrich: Der Erzähler Franz Kafka. Stuttgart 1952.

1951
Anders, Günther: Franz Kafka pro et contra. München 1951.

1950
Müller, Günther: Über das Zeitgerüst des Erzählens. DVJ. 24.Jhrg., 1950, S. 1ff.

1931
Kaiser, Hellmuth: Franz Kafkas Inferno. In: Imago 17, S. 41ff. Wien 1931.

1921
Brod, Max: "Der Dichter Franz Kafka". In: Die neue Rundschau 11 (1921).

 

APEL !!!
DO WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW KAFKI

Jeśli znacie inne pozycje książkowe lub artykuły o Kafce, które nie znajdują się w naszej bibliografii, to dajcie znać, a my ją uzupełnimy. Polska literatura sekundarna o Kafce jest bardzo rozproszona, dlatego postanowiliśmy ją zgromadzić właśnie na tej stronie. Bibliografia ta ma służyć zarówno osobom, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat Kafki, jak i tym chcącym napisać pracę naukową o tym genialnym pisarzu.


Za współpracę dziękujemy z góry !